Supervision

Supervision

Supervision af plejefamilier

få et ekstra medlem af familien – et plejebarn, blive aflastningsfamilie, få en udvekslingsstudent m.m., giver store omvæltninger for alle medlemmer af familien.

Der bliver sat fokus på:”Hvem er jeg, hvem er vi som familie og hvilke værdier ligger vi vægt på, religion, moral, etik osv.

Der kan også opstå konflikter mellem jer som enkelt personer i form af:

  • Er der plads til forskellighed?
  • Hvordan taler vi om sex, religion, politik ?
  • Er det ok at være uenige?
  • Integritet kontra samarbejde.
  • Hvordan er rollerne i familien, blandt søskende og i forhold til forældre ?
  • Kommunikationsformer Ex. åben eller lukket diaglog. Fornemmelse / bevidsthed om egne følelser, tanker, adfærd og kropsreaktioner.
  • Tilknytningsmønstre.
  • Børn / unge der har haft andre opvækstbetingelser end en selv
  • Ex. vokset op med en forældre der drikker eller andet misbrug. Depression, angst eller anden psykisk lidelse, hos en eller flere i familien. Søskende til et barn med en diagnose osv.
  • Hvis jeg begynder at udtrykke mig anderledes eller give udtryk for emner, jeg ikke før har turdet tale om, hvordan reagerer de andre i familien så?

Jeg vil i supervisionen være mere styrende i processen end ved almindelig familiesamtaler.

Der vil være flere øvelser og konkrete opgaver, hvor forskellige emner bliver bragt op og diskuteret.

Supervision af fagfolk :

Supervision som udviklingsrum, med fokus på fagpersonlig udvikling, øget forståelse af teori omsat til klinisk praksis, samt forebyggelse af udbrændthed og sekundær traumatisering,

Jeg vil som som supervisor skabe et trygt rum. Et rum hvor det både er muligt at dele gode og svære erfaringer og hvor man som fagperson har tillid til at stille sig åbent og være undersøgende over for nye perspektiver både fagligt og personligt.