Autisme

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som er medfødt, og som viser sig i form af manglende eller svag sprogudvikling, evnen til at socialisere samt repetitiv adfærd.

Hvorimod ADHD er en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse, der giver problemer med at orientere sig, planlægge, opfatte og huske ting. Derfor skal de to forstyrrelser tilgås vidt forskelligt, også når det kommer til behandlingen af dem. Dog ses der ofte et genetisk link mellem de to diagnoser, da der tidligere er fundet et overlap i generne hos de børn og unge, der har fået stillet én af dem.

Her er et af de fælles symptomer bl.a. problemer med at socialisere sig, samt besvær med at kontrollere sin adfærd.

Følgende er dog nogle af de typiske tegn, der er til stede ved autisme:

  • Manglende eller svage kommunikationsevner
  • Manglende evne til at agere socialt, såsom at få venner og holde på dem
  • Langsom eller fraværende sprogudvikling
  • Overfølsomme sanser – smag, føle, lugt, hørelse og syn
  • Tendens til let at blive overstimuleret eller overvældet i sociale situationer

ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse med symptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet.

2-3 % af alle børn har diagnosen ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i personens opmærksomhed og aktivitet.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

ADHD er karakteriseret ved kernesymptomerne:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet

Man behøver ikke at have symptomer inden for alle tre områder.

ADD

 Diagnosen ADD bruges om ”den stille ADHD”, dvs. om personer med udtalte opmærksomhedsforstyrrelser, men uden – eller med mindre synlig – hyperaktivitet.

Behandling

Ofte har børn og unge med en eller flere diagnoser oplevet mange ubehagelige episoder, såsom mobning, skæld ud, og ekskludering, samt haft følelsen af ensomhed, at føle sig forkert /uden for fællesskabet og manglende tro på sig selv og sine evner. Ligeledes kropslige reaktioner som ex. uro i kroppen, ondt i maven, søvnbesvær, manglende appetit, tics osv.

Jeg behandler derfor ofte disse symptomer med en tilgang via min traumeuddannelse inden for Somatic Experiencing (SE – terapi) www.somaticexperiencing.dk

Dette for at få genskabt en balance i nervesystemet og for at få en øget kropslig bevidsthed, samt tro på sig selv & egne grænser/evner. Samt bearbejdning af de traumer, der ofte har sat sig i kroppen.

Derudover arbejder jeg med forældrene inden for bearbejdning af de oplevelser/traumer de har haft, samt råd og vejledning omkring tilgange og handlemuligheder, udfor den enkelte families situation og behov.

Jeg har ofte også søskende i behandling, da det præger hele familien at en’ eller flere familiemedlemmer har et øget behov for opmærksomhed, grundet deres særlige behov for guidning, regulering og den meget tid der er gået til den / de med særlige behov. Derfor har søskende ofte også brug for samtaler, hvor de dels får lov at bearbejde deres oplevelser, samt at sætte fokus på hvem er de som individ.