Om mig

Om mig

Jeg hedder Kirstine Nørrelykke & er født i 1975. Bor i Aalborg. Jeg er gift og har to børn.

Jeg er i 2001 uddannet pædagog, og har siden 1994 arbejdet i det pædagogiske felt.

Jeg har arbejdet i vuggestue, på døgninstition med børn diagnostiseret med ADHD, autisme, tourettesyndrom,  angst m. fl.

Jeg har arbejdet i skolesystemet i AKT-klasser (børn med adfærd, kontakt og trivselsproblemer) hvor jeg også arbejdede med børn og deres familier.

Afsluttede i 2014 min 4 årige uddannelse som psyko-, par- og familieterapeut hos DFTI.

I 2021 afsluttede jeg den 3 årige uddannelse til Somatic Experiencing terapeut (SE-terapeut), Somatic Experiencing®

Sideløbende med mit arbejde modtager jeg supervision hos Maiken Bjerg.

Jeg har i en længere årrække arbejdet som familiekonsulent , bl.a. med observation af forældre / barn kontakt set i forhold til tilknytningsteori og dannelsen af personligheden, støtte- / kontaktopgaver og supervison af plejefamilier, idividuelle-, par- og familieterapeutiske samtaler.

I min tid som selvstændig terapeut, har jeg en del arbejdsopgaver som konsulent for forskellige kommuner. Hvor jeg blandt andet arbejder med familier, hvor en eller flere familiemedlemmer har en diagnose, primært indenfor autisme og komorbiditet. Børn med autisme har en øget risiko for komorbiditet. Det vil sige, at de har andre vanskeligheder i tillæg til deres autisme, som ex ADHD, angst eller udviklingshæmning.

Jeg holder mig undervejs i mit arbejdsliv, orienteret via forskellige kurser & fordrag, og modtager løbende supervision, både individuelt og i grupper hos ekstern supervisor og gennem deltagelse i forskellige supervisionsgrupper.

Jeg er bland andet uddannet i angstbehandling i COOl KIDS programmet.

Jeg møder dig/Jer med åbenhed og nysgerrighed, hvor jeg på en støttende og udfordrende måde og med nærvær og kontakt, får skabt rammer til indsigt, bearbejdning og udvikling. Jeg er ikke tilhænger af at bruge én bestemt metode. Jeg arbejder mere med at møde den individuelle, parret eller familien og med udgangspunkt i det I har brug for, aftaler vi retningen for forløbet. Nogle gange arbejdes der med en helt konkret problemstilling, mens andre kan have et ønske, om mere at gå ind i en proces, hvor der på forhånd ikke er en klar vej.

Jeg arbejder & er eksamineret udfra Dansk Familie Terapeutisk Institut`s metode, som er oplevelsesorienteret familieterapi. www.dfti.dk

Jeg er medlem af Dansk Psykotgerapeut Forening. MPF

Foreningen stiller store krav til medlemmernes uddannelse, og hver eneste ansøger gennemgår en omhyggelig optalgelsesprocedure. Læs mere på www.psykoterapeutforeningen.dk

At blive sig selv – sammen.