Individuel terapi

Individuel terapi

Der er forskellige grænseperioder i vores liv:

  • Runde fødselsdage.
  • At blive et par. 
  • At få børn.
  • Opleve tab, skilsmisse, sygdom.
  • At miste job.
  • Udfordringer med relationer.
  • Ensomhed og isolation.
  • Selvværds- og selvtillidsproblemer.
  • Eksistentielle dilemmaer.

Alle kommer ud for oplevelser og perioder i livet, hvor vi må bremse op og får brug for nye vinkler og større selvindsigt.


Individuel terapi kan være et længere forløb, hvor forskellige livstemaer bliver taget op. Vi kan også arbejde med mere konkrete og afgrænsede problemstillinger.

Min tilgang vil være oplevelsesorienteret terapi, hvor der bliver taget udgangspunkt i relationer og i kontakten i nuet. Vi kan ad den vej kigge på, om det danner tråde til kendte mønstre fra dit liv og opvækstbetingelser. Jeg vil hjælpe dig med at få en større grad af selvforståelse og derved øget kendskab til dine reaktionsmønstre. Dette vil give dig andre og mere hensigtsmæssige handlemuligheder i konfliktfyldte og fastlåste situationer og mulighed for at udnytte dine livsbetingelser bedre.