Børneterapi

Børneterapi

Mit primære udgangspunkt vil lige som ved individual terapi være på konkrete afgrænsede problemstillinger, men med focus på, hvor og hvordan det indvirker på de relationer barnet indgår i.

Barnet har aldrig ansvaret for stemningen i familien, dette ansvar bæres ene og alene af forældrene eller de voksne der har ansvaret for barnet. ex plejeforældrene, pædagoger, forældre osv.

Børnene er som oftest dem der hejser signalflaget på, at noget er gået skævt i familien. Dette kan give sig udslag hos barnet som indadvendte reaktioner som tristhed, selvskadende adfærd, smilende, tilpassende adfærd, søvnproblemer, angst mm. Eller udadreagerende adfærd som skoletræthed, højt konfliktniveau, jalousi, spiseforstyrrelser mm

For at barnet tør åbne sig for mig og ikke havner i en loyalitetskonflikt mellem forældrene og jeg, vil jeg altid have første samtale med hele familien. Derefter kan der være enesamtaler mellem barnet og jeg, som afsluttes med endnu en familesamtale.

Som voksne kan vi være bange for at gøre børnene kede af det og derfor “glemmer vi” eller ved misforstået hensyn undgår, at involvere børnene i det der sker omkring dem, eksempelvis:

  • Psykisk sygdom
  • Alkoholisme
  • Konflikter mellem forældrene m.m.

Problemet er bare, at børnene mærker stemningen og tager derfor ansvaret for det usagte, hvilket fører til øget skyldfølelse og derved hæmmer den sunde udvikling for barnets integritet.

Det er vigtigt at barnet oplever hjemmet som et trygt og rart sted med en god atmosfære, som kan give barnet/børnene de bedste vækstbetingelser.

I miljøer med højt konfliktniveau, utryghed, fortielser osv. vil det suge alles energi og for børnene er det ensbetydende med, at de oversamarbejder og overlever, frem for bare at være børn i god psykisk trivsel og vækst.

Jeg vil via en god kontakt (vise tillid, være tydelig & nærværende) skabe rammer for at barnet og dermed familien igen kommer i god trivsel og udvikling og finder nye veje til kontakt og kommunikation.