DiagnoserLivet med en diagnoseramt


Familier ramt af at én eller flere har en diagnose, giver udfordringer for alle medlemmer i og omkring familien.


Det er min erfaring, at man bør tage udgangspunkt i at hjælpe forældrene til at kunne indgå i udviklingsstøttende samspil med deres diagnosticerede barn/børn. Dette både med råd og vejledning omkring diagnose forståelse og med udgangspunkt i de udfordringer, det giver hos den enkelte familie.


Her både til den/de der har fået stillet en diagnose, men i høj grad også samtaler / spejling / nysgerrighed omkring samspillet, så det dominerende i relationen bliver positive ledelse, nærhed og kontakt. Derved stimulering af et højt selvværd, der er fundamentet for udvikling og modet til at mestret livets udfordringer.


Jeg oplever desuden, at faktorer afledt af barnets negative samspil med eventuelle søskende, samt forældrenes oplevelse af, at deres barn afviser deres invitationer til kontakt, er stærkt medvirkende til at slide på relationsbåndet, understimulerer tilknytningen og skaber stress hos forældre og barn/ børn.


Disse forstyrrelser mellem forældre og barn er forbundet med en særlig høj grad af følelsesmæssig stress. Samtidig er det min erfaring fra terapien, at arbejdet med disse temaer er tabubelagt og forbundet med stor sårbarhed hos forældrene og omgivelserne.Min grundantagelse er, at alle børn/unge først og fremmest er mennesker, og at deres diagnose er det sekundære.