Angst

Angst

Angst er et problem, der kan påvirke mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. En del børn med alvorlig angst vokser fra angsten eller får positive oplevelser, der kan hjælpe dem med at overkomme angsten. Nogle børn med svær angst vil imidlertid fortsætte med at blive begrænset i deres livsudfoldelse gennem hele livet.

Der er forskellige måder, hvorpå angst kan komme til udtryk hos børn. Nogle af disse nævnes her:

Separationsangst

Børn med separationsangst be-kymrer sig om, at noget slemt skal ske med mor eller far eller med dem selv, når de ikke er sammen. Derfor vil disse børn ofte ikke være væk fra deres forældre, f.eks. ikke gå i skole, sove hos en kammerat eller deltage i skolelejr.

Social angst

Børn med socialangst er sky og tilbagetrukne og bekymrer sig meget om, hvad andre synes om dem. De undgår derfor mange sociale situationer såsom fødsels-dage, fester, sportsbegivenheder, at købe ting i forretninger eller at svare en telefon. De har ofte svært ved at etablere venskaber.

Generaliseret angst

Børn med generaliseret angst er overdrevent bekymrede. De bekymrer sig om mange forskellige områder af deres liv såsom skolen, konkurrencer, sport, familien, og nyt der skal ske. De skal ofte beroliges, og kan have fysiske symptomer som hovedpine, kvalme og diarre.

Panikangst

Børn oplever sjældent panik-angst. Unge med panikangst har regulære panikanfald tilsyneladende uden grund og bekymrer sig også, om anfaldene kommer igen. De begynder derfor at undgå steder og aktiviteter af frygt for at få et panikanfald.

Depression

Depression hænger ofte sammen med angst. Deprimerede børn kan være triste, uden energi, umotiverede, og selvbebrejden-de. De kan føle, at de ikke har noget at se frem til. Mange børn har flere af disse problemer og kan også have andre problemer såsom problemer med kammerater og skolearbejde.